Çaybaşı Haber Ajansı -  Tıklayın Haberiniz Olsun
Son Dakika
FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ 6-13 NİSAN’DA YAPILIYOR Çaybaşılılar Derneğinden Teşekkür Açıklaması Çaybaşılılar Derneğinden Çanakkale Resim Sergisi Kadınlar Size Allah'ın Emanetidir. Gençlik Kollarından anlamlı davet Ali GÜNEŞ KBÜ Rektörlüğüne Atandı Milli Piyango'nun 9 Mart 2015 Tarihli Çekilişi İlçemizde Yapılacak Ünye Otobüs terminali hizmete girdi OSKİ E-devlet hizmet vermeye başladı Ergin Ailesi Evlerinde Çıkan Yangında Yaşamlarını Yitirdi
FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ 6-13 NİSAN’DA YAPILIYOR
FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ 6-13 NİSAN’DA YAPILIYOR
 
Çaybaşılılar Derneğinden Teşekkür Açıklaması
Çaybaşılılar Derneğinden Teşekkür Açıklaması
 
Çaybaşılılar Derneğinden Çanakkale Resim Sergisi
Çaybaşılılar Derneğinden Çanakkale Resim Sergisi
 
Kadınlar Size Allah'ın Emanetidir.
Kadınlar Size Allah'ın Emanetidir.
Diyanet 4.119 din görevlisi alıyor...
 

Diyanet 4.119 din görevlisi alıyor...

Diyanet İşleri Başkanlığından...

19 Ekim 2010 Salı 01:52
Yazdır
 

İlan Tarihi : 15.10.2010

 

DUYURU

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

 

633 sayılı  Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6002 sayılı kanunla değişik 10 uncu maddesinin 5. fıkrası ile aynı Kanuna 6002 sayılı kanunun  20 inci maddesi ile eklenen geçici 14 üncü maddesi uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolardan aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve adedi belirtilen toplam 4.119 adet kadroya KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak her bir unvan için aşağıdaki tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü-uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır. 

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan  ve Tahsil  Durumlarına Göre Dağılımı: 

   

SINIFI ÜNVANI KPSS TAHSİL DURUMU KONT.GRUBU ADEDİ
D.H. Aday Vaizlik İlahiyat Fakültesi 1 110
D.H. Aday K.K.Öğreticiliği İlahiyat Fakültesi 1 70
İ.H.L. + Diğer Lisans 2 10
İlahiyat Ön Lisans 3 25
İ.H.L. + Diğer Ön Lisans 4 10
İ.H.L. + Hafız 5 35
İ.H.L. 6 10
D.H. Aday İmam-Hatiplik   (Çaybaşı Haber Sitesi www.caybasihaber.net) İlahiyat Fakültesi 1 50
İ.H.L. + Diğer Lisans 2 100
İlahiyat Ön Lisans 3 400
İ.H.L. + Diğer Ön Lisans 4 70
İ.H.L. + Hafız 5 1700
İ.H.L. 6 1300
D.H. Aday MüezzinKayyımlık İ.H.L. 1 140
Lise/Dengi Mezunu + Hafız 2 89

 

B-  Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan ”Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3. Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak. (2005 - 2006 veya 2009 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarının herhangi birinden başarılı olmak.),

4.  İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık için erkek olmak, Vaizlik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği için bayan olmak.

5. Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP3 puanından en az 40 puan almış olmak,

6. Ön Lisans mezunları için 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP93 puanından en az 40 puan almış olmak.

7. Ortaöğretim mezunları için 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 puanından en az 40 puan almış olmak.

8. Vaizlik için İlahiyat Fakültesi, Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

9. Müezzin-Kayyımlık için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak veya Lise/Dengi okul mezunu olup, hafızlık belgesine sahip olmak.

10. (+Hafız) Kontenjan grubuna müracaat edenler hafızlık belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar:

a)  Başvuru İşlemleri:

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 15 Ekim 2010 tarihinden 01 Kasım 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar  www.diyanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” sayfasında bulunan ‘Açıktan Personel Alımı E-Başvuru  Formu’nu doldurarak, herhangi bir il müftülüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.

3. Web programındaki müftülük onayı (aktivasyon) işleminin ardından aday, başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yaptıracak, formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ile ibraz edilen belgeler adayın kendisine iade edilecektir.

4. Müftülük onayından (aktivasyon) sonra aday başvuru bilgilerinde, hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

5. Müftülük tarafından aktivasyon işlemi yapılmamış veya onaylanmamış müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

6. İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev  yapan  personel de, yeterlik belgesi şartı aranmaksızın müracaat edebilecektir.

7. Son sınıf öğrencisi olarak KPSS’ye katılıp, mezun olamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar, posta yolu ile yapılan müracaatlar veya 01 Kasım 2010 tarihi   mesai saati bitiminden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. 15/29 Eylül 2010 ve 11/16 Ekim 2010 tarihlerinde yapılan sınavlarda atamaya hak kazananların müracaatları kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri:

 1. Sınava çağrılacak adaylar ile sınav tarih ve yerleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında 03 Kasım 2010 tarihinden itibaren ilan edilecek olup, sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni de aynı siteden alabileceklerdir.

2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi”  ile birlikte kimlik belgelerinin birini de (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3. Sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılır.

4. Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

5. Sınav sonuçları Başkanlığımızın www.diyanet.gov.tr adresindeki Personel Hizmetleri  sayfasında duyurulacaktır.

c) Sınav Sonrası işlemler:

1. Sınav sonucu vaiz olarak atanacaklar Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ı) bendi ek-1 listede belirtilen 5 ve 6 ncı grup illere atanacaklar ve atanacakları yerde mevzuat gereği olan çalışma sürelerini doldurmadan (mazeret grubu dahil) tayin talebinde bulunamayacaklardır.

2. Atamalar; sözlü-uygulamalı sınav sonucu  başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar, en yüksek puandan başlamak suretiyle, il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. (Atamalarda sözlü-uygulamalı sınavdan alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’na katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olanın ataması yapılacaktır.)

3. Sınavı kazanan adaylar, sınav sonuçlarının ilanını müteakip, belirlenen günler içerisinde Başkanlığımızın resmi internet sayfasında ilan edilen iller içerisinden, en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir. (Adaylar, 15 tercihin dışında “Başkanlıkça Uygun Görülecek İllere” ibaresi olan yeri işaretledikleri takdirde tercihlerinden birisine yerleşememeleri halinde re’sen atanabileceklerdir.)

4.  İllere atamaları yapılan adayların il içerisinde yapılacak yer tespitleri ise camilerin özelliklerine göre, İl Müftülüklerince yapılacaktır.  İl bazında yapılacak yerleştirme, adayın sözlü uygulamalı sınavdan aldığı puanın %70’i ile KPSS’den aldığı  puanının % 30’unun toplamı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

6. Bu duyurunun şartları, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atama ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

7.Yerleştirme sonuçları Başkanlığımızın www.diyanet.gov.tr adresindeki Personel Hizmetleri  internet adresinde duyurulacaktır

8. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde, sınav ve sonuçları ile ilgili yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

D- Başvuru için gerekli belgeler:

1. T.C. Kimlik numaralı hüviyet belgesi,

2. KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim belgesi,

3. KPSS sonuç belgesi,

4. Hafızlık Belgesi (hafız olduğunu beyan etmiş ise)

E- Sınav Konuları;

1- Vaizlik için Sınav Konuları:

Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfasının “Hizmetlerimiz/Eğitim Hizmetleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları. (Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11’inci maddesindeki konular)

2- Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik için Sınav Konuları:

Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfasının “Hizmetlerimiz/Eğitim Hizmetleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları. (Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11’inci Maddesindeki konular)

3- Müezzin-Kayyımlık için Sınav Konuları:

(Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11’inci maddesindeki konular)

 

F- İletişim; 

Vaizlik (312) 295 77 87-(312) 295 77 88

K.K.Öğreticiliği (0312) 295 77 94-(312) 295 77 95

İmam-Hatiplik ve M.Kayyımlık

(312) 295 77 66 - (312) 295 77 65

(312) 295 78 33

(312) 295 78 30- (312) 295 78 31

(312) 295 78 32

Sınavlarla ilgili..

(312) 295 77 62-(312) 295 77 63- (312) 295 77 79 

Anahtar Kelimeler: diyanet, işleri, başkanlığından,
Bu haber toplam 1898 defa okunmuştur
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
 
Anket
Yazarlar
Namaz Vakitleri
İmsak
05:18
Güneş
07:06
Öğlen
12:06
İkindi
14:29
Akşam
16:45
Yatsı
18:20
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Videogaleri
Fotogaleri
Finans
İMKB 100
86.234
USD ALIŞ
2.2280
USD SATIŞ
2.2400
EURO ALIŞ
2.7580
EURO SATIŞ
2.7750
POUND ALIŞ
3.4770
POUND SATIŞ
3.5290
ALTIN ALIŞ
86.3500
ALTIN SATIŞ
87.0600
Hava Durumu
Havadurumu
Lig Puan Durumu
 
TAKIM
O
G
B
M
P
 1
Beşiktaş
11
7
2
2
23
 2
Galatasaray
11
7
1
3
22
 3
Fenerbahçe
11
6
3
2
21
 4
Mersin İdman Yurdu
11
6
2
3
20
 5
Trabzonspor
11
4
6
1
18
 6
Bursaspor
11
4
4
3
16
 7
Kasımpaşa
11
4
4
3
16
 8
Akhisar Bld.Spor
11
4
4
3
16
Tarihte Bugün
1810 Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.
Sayısal Loto
29.11.2014
Tarihli Çekiliş Sonucu
07 - 15 - 21 - 27 - 39 - 46
Şans Topu
03.12.2014
Tarihli Çekiliş Sonucu
08 - 09 - 21 - 29 - 32 - 10
On Numara
01.12.2014
Tarihli Çekiliş Sonucu
01 - 10 - 16 - 22 - 26 - 36 - 38 - 39 - 41 - 46 - 48 - 50 - 56 - 59 - 61 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 76 - 79
Süper Loto
04.12.2014
Tarihli Çekiliş Sonucu
27 - 28 - 29 - 43 - 52 - 54
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Haber Sitesi Kur